Školního kolo PSK

Pro školní rok 2015/2016 byl pro předmět Psychologie a komunikace vyhlášen již 11. ročník celorepublikové soutěže, tentokrát na téma „Životní motto, kterým se řídím“. Soutěže se účastní 2. a 3. ročník denního studia oboru Zdravotnický asistent.

Od září žákyně pracovaly na této práci, v měsíci prosinci se uskutečnila třídní kola a z každé třídy postoupily dvě vítězné práce do školního kola. Školní kolo proběhlo 18. 1. 2016. Bylo prezentováno 6 prací. Porota měla nelehkou úlohu, neboť všechny soutěžní práce byly na velice vysoké úrovni.

Výsledky:

1. místo: 2. ZAA – Jan Alex Braborců – Neztrať sám sebe
2. místo: 3. ZAA – Lucie Krosnářová – Mým příběhem k životnímu mottu

Tyto práce postupují do oblastního kola, které se uskuteční v měsíci březnu na SZŠ Svitavy. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v oblastním kole.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice