Slavnostní ukončení studia 4. ročníků


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice