Soutěž „Cesta odpadu“ zná svého vítěze…

V květnu se první ročníky naší školy v rámci projektového dne zúčastnily soutěže „Cesta odpadu“. Úkolem bylo vysledovat cestu konkrétního odpadu a vytvořit fotoseriál, který byl hodnocen odbornou porotou i veřejností.
Na prvním místě se v kategorii středních škol umístila současná třída 2.B, které patří velká gratulace.  Celkově mezi všemi zúčastněnými školami Pardubického kraje obsadila tato třída krásné čtvrté místo. Zbývající třídy obsadily v celkovém pořadí 10. a 12. místo.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice