Soutěž o Janu Pernerovi

O Janu Pernerovi toho víme hodně-:) - tak by se mohli pochlubit účastníci soutěže, kterou u příležitosti 200.výročí narození tohoto průkopníka železnic uspořádalo v pátek 20.11.2015 pro studenty středních škol z Pardubického kraje Východočeské muzeum Pardubice. Z naší školy se dobrovolně zúčastnili ze tříd 1.ZAA Hana Zamastilová, z 3.OŠ Hana Schovánková, Veronika Trojanová a z 1.ZL MATOUŠ KOTĚRA. Přičemž posledně jmenovaný obsadil  1.MÍSTO a porazil tak i studenty gymnázií.
GRATULUJEME :-)                                                                                                 zapsala Mgr. Hana Mrázková

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice