Soutěž Přírodovědný klokan

Ve středu 13. října se na naší škole opět uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je otestování znalostí z biologie, chemie, fyziky a matematiky. Soutěže se zúčastnily studentky ze tříd 1.ZL a 1PSA. Vítězem školního kola se stala Nela Ducháčková ze třídy 1.ZL, na druhém místě se umístila Polina Trykoz ze třídy 1.PSA a na třetím místě skončila Aneta Kubcová ze třídy 1.ZL. Gratulujeme!

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice