Soutěž Přírodovědný klokan

Ve středu 12. října se na naší škole opět uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž je určena pro studenty prvních a druhých ročníků a jejím cílem je otestování znalostí z biologie, chemie, fyziky a matematiky. Soutěže se zúčastnili studenti a studentky tříd 1.ZL, 1.PSA, 2.ZL a 2.PSA. Vítězkou školního kola se stala Laura Pohorelcová ze třídy 2.ZL, na druhém místě se umístila Jana Sommernitzová ze třídy 1.ZL a na třetím místě skončila Veronika Darebná ze třídy 2.ZL. Gratulujeme!

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice