Soutěž SPŠE Pardubice - sté výročí založení samostatného státu

První místo získal tým našich studentů v soutěži pořádané SPŠE Pardubice u příležitosti stého výročí založení samostatného státu. V duchu tohoto tématu se nesly otázky a úkoly soutěže, celkem ve 4 oblastech: literatura, historie, zeměpis a umění. Koncepce soutěže byla zaměřena na schopnost spolupráce ve skupině, práci s knihou a orientaci v textu. Z celkového počtu 15 týmů je tak naše prvenství velkým a radostným úspěchem! :-)

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice