Společná vycházka DM na zámek

Dne 16.10. navštívily studentky z 1.ročníků ubytované na Domově mládeže zámek v Pardubicích. Díky výkladu paní průvodkyně si odnesly spoustu nových poznatků z historie našeho města. Poté následovala návštěva expozice Pardubice-příběhy města. Na zámku jsme strávily krásné slunečné odpoledne.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice