Sportovně turistický kurz - Křižanov

Ve dnech 11.9. - 15.9. 2006 se konal sportovně turistický kurz druhých ročníků v Křižanově. V krásném počasí se konaly výlety po okolí, turnaje v sportovních disciplínách, hry v lesích i na hřišti, opékání buřtů při táborových písních, atd. Kurz se vydařil všichni zúčastnění byli spokojeni.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice