Sportovní den prvních ročníků

V rámci  TV  se studenti 1. ročníků, kteří neodjeli na lyžařský kurz, účastnili náhradní sportovní výuky. Jeden den zasoutěžili v různých disciplínách v tělocvičně a druhý den se „prošli“ po trase Černá za Bory, Spojil, Sezemice, podél Labe až do Pardubic-Polabin. Přestože počasí moc nepřálo, od rána vydatně pršelo, nálada byla po celou cestu skvělá, i když na konci nás již nožky trošku bolely a boty i kalhoty byly notně zablácené…

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice