Sportovní den třídy 1.OŠ

Sportovní dny pro třídu 1.OŠ proběhly 9.-10.1. 2013. Ve středu ve výborné atmosféře žáci i žákyně soutěžili v různých, pro ně dosud nepoznaných, hrách.Ve čtvrtek absolvovali pěší výlet  do Sezemic, kde viděli spoustu nutrií, což byl pro ně velký zážitek. S velkým úsilím došli až na Dubinu, v nohách téměř 13 km.Všichni účastníci dvoudenního sportování zaslouží velké uznání.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice