Stop násilí na školách - prevence kriminality

Od března do června probíhaly na naší škole lekce sebeobrany pro 3. ročníky. Žáci se v těchto hodinách nejenom učili, jak se správně bránit potenciální hrozbě, ale i teoreticky si sdělovali a probírali různé varianty, jak se správně zachovat v krizových situacích.
Děkujeme Karate Lions Pardubice z.s. za poučné a přínosné hodiny.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice