Středoškolská odborná činnost ve školním roce 2008/2009

Školní kolo proběhlo dne 22. 3. 2009

Zúčastnila se studentka 3. ZAA Dominika Cacková s prací :

„ Problematika stresu mezi mladými lidmi na střední škole “.

Porota doporučila práci k postupu do okresního kola SOČ.

Okresní kolo proběhlo dne 8.4.2009

v DDM Delta Pardubice, Gorkého 2658

Dominika Cacková získala 1. místo, čímž si zajistila postup do krajského kola SOČ.

Krajské kolo proběhlo dne 14. 5. 2009

v DDM Delta Pardubice, Gorkého 2658

Dominika Cacková získala 2. místo.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice