Středoškolská olympiáda - basketbal

V pondělí 16.10. sehráli hoši naší školy 3 utkání v basketbalu v rámci středoškolské olympiády. Přestože nevyhráli, patří jim poděkování za reprezentaci školy.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice