Studentská konference – ZSV

Již tradičně pořádaná konference proběhla tento školní rok v pátek 25. 1. 2013. Téma jsme vybírali už v září 2012 a musíme přiznat, že volba nebyla složitá. Olympijské události roku 2012 přímo vybízely, abychom se ohlédli za úspěchy našich sportovců a připomenuli si zároveň i celou historii OH. Studenti 2. ročníku rozpracovali téma Historie olympijských her a myšlenky olympismu do jednotlivých dílčích příspěvků, v nichž se zabývali starověkými olympijskými a panhelénskými hrami, pokusy o obnovu OH v dějinách, paralympijskými hrami, vznikem samostatných ZOH, olympijskými symboly a myšlenkami olympismu. Nakonec jsme si objasnili základní mezníky v dějinách novodobých LOH a ZOH a připomenuli si některé významné české sportovce.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice