Studentské volby

Naše škola se zapojila do projektu Studentské volby, který organizoval Člověk v tísni v rámci jednoho ze svých programů Jeden svět na školách.  Cílem celé akce bylo věrně napodobit průběh prezidentských voleb a motivovat studenty k účasti ve volbách skutečných. Tříčlenná komise ve složení samotných studentů připravila vše nezbytné: volební urnu, volební zástěnu, informační cedule a letáky. K volbám se dostavilo 223 studentů z celkového počtu 259. A jak si jednotliví kandidáti vedli? S velkou převahou zvítězil Vladimír Franz, který získal 47 % hlasů, s již větším odstupem obsadil druhé místo Jan Fischer s  18,4 % hlasů, bronzová příčka připadla Miloši Zemanovi s 11,2 % hlasů. Zbylí kandidáti se umístili v pořadí: Karel Schwarzenberg, Jiří Dientsbier, Táňa Fischerová, Zuzana Roithová a Přemysl Sobotka.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice