Stužkovací večírek 4.ZAB

Stužkovací večírek se uskutečnil 5.10.2012 v restauraci U Dvou Kohoutků v 18:00. Na večírek byli pozváni učitelé Mgr.Vlastimila Semencová, Mgr. Václav Štěpař, Mgr. Zuzana Řezáčová a Mgr. Ivana Horníková. Po 18:00 bylo zahájení pí.uč.Semencovou, která přednesla proslov a přichystala věci na stužkování, jenž byla lebka, stehenní kost a stužky. Stužkování probíhalo tak, že se chodilo po jednom k pí.uč.Semencové, levou ruku jsme položili na lebku a pravou ruku jsme museli zvednout a něco slíbit (např. Slibuji, že už nikdy nebudu kouřit před školou. Slibuji, že se zduníme tak i tak.). Po stužkování jsme si připili a čekali na objednanou večeři. Celý večer probíhal v plném proudu zábavy, fotografování a vzpomínání na předešlé roky. Jednu věc jsme opravdu nečekali, pí.uč.Semencová si přichystala několik papírů, na kterých bylo sepsáno několik „hlášek“, které se mezi námi od 1.ročníku psaly a říkaly. Bylo to velmi humorné, slyšet výroky, na které bychom teď už asi tak neodpověděli. Po ukončení stužkovacího večírku, jsme se rozhodli v zábavě pokračovat v Hobé. Večer se nám velice líbil a i teď můžeme všichni říct, že to byl pro nás nejlepší stužkovací večírek, který jsme mohli mít.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice