Supermarket SVĚT

Do školy zavítala interaktivní výstava Supermarket SVĚT, jejímž cílem bylo objasnit studentům problematiku výroby zboží pro globální trh v zemích třetího světa a fenomén tzv. fairtrade. Pomocí interaktivních modelů a k nim připravených pracovních listů se studenti mohli dozvědět, jaká úskalí s sebou nese výroba mobilních telefonů, kam putují peníze z nákupu oblečení vyrobeného např. v Bangladéši, jak je škodlivá metoda pískování používána pří výrobě džínsů a proč je důležité podporovat výrobce a pěstitele v chudých částech světa. Poznatky z výstavy jsou využitelné v občanské nauce, chemii, ekonomii, ekologii a zeměpise. Hlavním cílem však bylo, aby si studenti uvědomili, že mnohé produkty, které kupujeme, mají nezamýšlené dopady na lidi a životní prostředí jinde ve světě.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice