SVZ – projektový den třídy 3. OŠ

Také 3. OŠ během svého květnového projektového dne utekla na míle daleko od své zdravotnické praxe. Středem zájmu této třídy se stala práce architektů a výtvarníků.
Nejprve jsme si společně ve třídě osvěžili své znalosti o hlavních uměleckých slozích od počátku lidských dějin až do současnosti. Prakticky tyto znalosti studenti využili v samostatném řešení úkolů v pracovním listu.
V druhé části dne třída absolvovala ve Východočeské galerii v Pardubicích program Op-Art/Pop-Art. V úvodu získali potřebné informace o obou směrech a podívali se na tvorbu některých významných umělců těchto proudů. Poté studenti mohli plynule přejít k vlastní tvůrčí činnosti. Prakticky si zkoušeli, jak umělci tvořili, zjistili, jak se dá vytvářet optický klam a jak ho dosáhnout ve 2D podobě na papíře.
Než jsme se s galerií rozloučili, zavedla nás lektorka k některým zajímavým instalacím Marka Rejenta. Jeho tvorba se vyznačuje využíváním různých průmyslových výrobků (elektrických, světelných, technických), které proměňuje do podoby hmyzu a dalších zvířecích druhů. Mírně ekologický podtext mají práce s tématem masové produkce nejrůznějších předmětů (plastové sochy, busty) a jejich vlivu na naše vnímaní a prostředí.
A když jsme vyšli před galerii a rozhlédli se kolem sebe ... museli jsme nádherné historické centrum města využít jako praktickou pomůcku k ověření našich znalostí o vývoji české architektury od středověku až po současnost. Nutno říci, že si studenti třídy 3. OŠ v této závěrečné prověrce vedli velmi dobře!


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice