Tříkrálová sbírka 2014

Jako v minulých letech se také letos do Tříkrálové sbírky zapojili studenti a studentky z domova mládeže, kteří ve dnech  6. až 9. ledna vybrali celkem 9 141,- korun. Bylo to o téměř pět tisíc více než vloni. Za pozornost určitě stojí další vybrané částky, např. v pardubickém kraji koledníci vykoledovali 844 757 korun, v samotných Pardubicích to bylo 222 388 korun a v celé republice potom  82.751 734 korun.

Proto poděkování určitě patří našim koledníkům – K. Šinkorové, K. Sahulové, K. Burešové, V. Totuškové, R. Kvapilové, E. Togtokh, N. Vodehnalové, L. Krosnářové, T. Dianové, E. Mifkové, J.Fišerové, L. Havlíkovi, D. Nešněrovi, E. Havlíkové, K. Červinkové, Z. Chaloupkové, K. Gregorové, E. Šírové, V. Chramostové, L. Matějkové, N. Jursové, A. Veselé, L. Novotné, J. Švýcarskému, L. Špreňarovi, L. Kaňovi, H. Schovánkové, E. Řehákové a K. Myškové.

                                                                Za domov mládeže Zuzana Ouředníková

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice