Tříkrálová sbírka 2015

Jako v minulých letech se také letos do Tříkrálové sbírky zapojili studenti a studentky z domova mládeže, kteří ve dnech  6. až 9. ledna vybrali celkem 16.489,- korun. Bylo to o více než  sedm tisíc  korun oproti minulému roku. Získané prostředky Oblastní charita v Pardubicích používá především pro seniory a rodiny v nouzi.

Proto poděkování určitě patří našim koledníkům – V. Totuškové, R. Kvapilové, P. Haluškovi, A. Danišové, K. Pickové, D. Kulhánkové, J. Bohuňkové, K. Hanušové, J. Štrumfové, K. Tesařové, H. Schovánkové, N. Šlorové a K. Burešové z DM. Za dojíždějící se na sbírce podílely Z. Chaloupková, M. Dernerová, I. Levadna, A. Netíková a L. Dočiarová.

Za domov mládeže Zuzana Ouředníková

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice