Turistický kurz

12. – 16.9. 2005 se konal turistický kurz 2.ročníků. Po mnoha letech se jsme se rozhodli vyměnit pravidelně navštěvované Junior centrum na Seči za rekreační středisko Drak v Křížanově. Náplní kurzu byla turistika (s cílem co nejlépe poznat okolí), sportovní hry (ringo, volejbal, basketbal, bränball), atletika a hry v přírodě. Za nepříznivého počasí nahradily sportování zábavné a vědomostní soutěže. Účastníci kurzu celý týden soutěžili ve družstvech, která si sami vytvořili a pojmenovali. Sláva vítězům, čest poraženým a kurzu ZDAR!!!


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice