Týden vědy a techniky

V pondělí 11. listopadu se třída 4.ZL zúčastnila přednášky a workshopů v rámci Týdne vědy a techniky v Akademii věd v Praze. Tématem přednášky byly geneticky modifikované organismy. Dověděli jsme se zajímavé informace o šlechtění rostlin, o tvorbě a využití GMO a také o legislativních problémech, které souvisí s pěstováním transgenních rostlin. Ve stánku Biofyzikálního ústavu AV ČR jsme chutnali pomazánku z vajec, která snesly slepice krmené geneticky upravenou sójou a prohlédli jsme si preparáty používané v laboratoři při tvorbě genetických modifikací.  Ve workshopu Ústavu experimentální botaniky AV ČR jsme si vyzkoušeli pipetování mikropipetou, elektroforézu, práci s rostlinným materiálem či skládání karyotypu. Mohli jsme si také vyrobit různé předměty z roztoku pektinu či mléčnanu vápenatého a vyzkoušet pokusy s polysacharidovými slizy semen rostlin. Ve stánku Mikrobiologického ústavu AV ČR jsme si prohlédli mikroskopické řasy ve skleněné laboratorní kultivační jednotce, pod mikroskopem i na Petriho miskách, dověděli jsme se  informace o vyžití těchto řas v potravinách a ochutnali jsme koláčky s řasou Chlorellou.  


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice