Týden zdraví pro základní školy na SZŠ Pardubice

Po velkém úspěchu tradičních dnů zdraví v minulých letech jsme se letos rozhodli věnovat výchově dětí ke zdravému životnímu stylu celý týden. V týdnu od 27. 4. 2017 do 31. 4. 2017 nás postupně navštívily děti a jejich vyučující ze 2. až 4. ročníků základních škol Holubova (Holice), Bratranců Veverkových (Pardubice) a Štefánikova (Pardubice). Perfektní průběh akce by nebyl možný bez účasti žákyň 1. ZAA, 2. ZAA, 2.ZL a 3. ZAA, kterým patří náš velký dík a pochvala za skvělé vedení dětí na přidělených stanovištích. I letos děti získávaly poznatky a upevňovaly vědomosti a dovednosti v oblastech výživy, pomoci druhým, prevence infekčních  a civilizačních onemocnění atd.
Těšíme se na další pokračování.

Fotogalerie


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice