Týdny zdraví 2019

První dva červnové týdny se na střední zdravotnické škole nesly ve znamení výchovy ke zdravému životnímu stylu. Již tradiční Dny zdraví letos navštívilo téměř 500 dětí ze základních škol z Pardubic a okolí. Studenti 3.ZL a 2.ZAB pro ně připravili stanoviště s aktivitami zaměřenými na prevenci chorob a upevnění zdraví. Děti i přes velká vedra aktivně plnily zadané úkoly a celou akci provázela tvůrčí atmosféra. Všem zúčastněným patří velký dík a pochvala!


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice