Učení zážitkem

Po odučení bloku Krvácení a rány v předmětu první pomoc jsme pro žáky 2. ZL připravily praktické procvičení teoretických znalostí. Ve středu 9.3. paní učitelka Jakoubková namaskovala 4 různá zranění. Žáci byli rozděleni do skupinek po 3 a měli předvést postup ošetření tržné rány, řezné rány při pokusu o sebevraždu, cizího tělesa v ráně a masivního krvácení. Součástí bylo volání na ZZS, samotné ošetření rány, komunikativní dovednosti při ošetřování, protišoková opatření i předávání raněných a informací zdravotníkům.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice