Učíme děti první pomoc aneb co se v mládí naučíš…

Tři dny, 18 tříd, téměř 400 dětí …během měsíce února předávali naši „třeťáci a prváci“ své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci dětem z I. stupně ze ZŠ Prodloužená v Pardubicích. Děti se seznámily se základy obvazové techniky, se způsoby přivolání odborné pomoci včetně používání aplikace Záchranka, zopakovaly si důležitá telefonní čísla a popovídaly si o správném vybavení a uložení lékárničky. Školáci si vyzkoušeli poskytování první pomoci u osoby v bezvědomí, nepřímou srdeční masáž a seznámili se s automatickým externím defibrilátorem.  Jsme rádi, že jsme mohli předat dětem velmi důležité informace do budoucího života. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice