Učíme jinak

Čerstvý vzduch, velká zahrada, nové pomůcky, osvěžení standardní výuky v běžných učebnách.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice