Úspěch našich studentů v regionálním kole Psychologické olympiády

Dne 7. 3. 2018 proběhlo regionální kolo Psychologické olympiády na téma „Kam kráčíme?“, a to na VOŠZ a SZŠ Trutnov. Ve velmi silné konkurenci nejlepších 12 prací všech SZŠ Pardubického a Královéhradeckého kraje se umístila na 2. místě studentka naší školy ze třídy 3. ZA Vendula Mrvíková.  Na 4. místě regionálního kola se pak umístila také naše studentka ze třídy 2. ZA Alena Neumannová.

Srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a šíření jejího dobrého jména.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice