Vánoční besídka 2018

8.ročník vánoční besídky se nesl v duchu oslav 100. výročí republiky a všechna představení byla opravdu skvělá. Úroveň vystoupení každoročně stoupá a chválíme tímto jak učitelský sbor se svým působivým všesokolským sletem za dohledu T.G.Masaryka s chotí tak hudebně-dramatické výkony všech tříd. 4.ZL se skvěle zhostila moderování a následně předala žezlo a zodpovědnost za hladký průběh besídky příští rok třetím ročníkům. Už teď se těšíme na 9.ročník této báječné události.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice