Vánoční besídka 2022

11. ročník obnovené vánoční besídky (po 2leté covidové pauze) nesl téma „Stroj času“ a byť šlo pro většinu tříd o první besídku, většina vystoupení se vydařila. Moderátory byli jako vždy čtvrťáci, letos Veronika Blažejová ze 4ZL, Klára Doskočilová a Lucie Šindelářová ze 4PSA, přičemž holky ze 4PSB obsluhovaly techniku. Besídka odstartovala tentokráte 2 vystoupeními učitelského sboru a to ve formě módní přehlídky. Učitelky odborného výcviku nám představily přehled uniforem od zakladatelky ošetřovatelské péče Florence Nightingalové přes sestry domácí péče v Anglii, vojenské sestry MASH, sálové, covidové a současné uniformy. Následoval výstup učitelů všeobecných předmětů, kteří v rolích modelů a modelek žáky provedly módou 20.století. Obě přehlídky byly komentované kolegyněmi Ivou Červenou a Denisou Švandovou, což dodalo celému vystoupení patřičné grády. Nechyběla ani fotodokumentace a to opět v průřezové formě historií fotoaparátů. Po bouřlivém aplausu besídka pokračovala vystoupeními jednotlivců i třídních kolektivů a to od tanečních přes pěvecké, dramatické skeče po akrobatické číslo na šálách či závěrečný kahoot.

Nakonec jsme tradičně předali pomyslné žezlo moderování besídky 2023 třeťákům a už teď se těšíme na 12.ročník této originální a mezi středními školami ojedinělé akce.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice