Vánoční Laťka

Dne 21.12.2006 se vybraní studenti naší školy účastnili 2. ročníku Vánoční laťky – závodu ve skoku vysokém. Síly změřilo 13 závodnic a 7 závodníků. Nejlepšího umístění v kategorii dívek dosáhla Veronika Vavroušková z 2. ZAB výkonem 1,38 m, druhé místo získala Pavla Skřeková z 3. ZAB výkonem 1,31 m a třetí místo obsadila Martina Matisová z 2. ZAC výkonem 1,31 m. V kategorii chlapců si nejlépe vedl Michal Pluhař z 3. ZAA výkonem 1,65m, druhé místo vybojoval Radek Volný z 3. ZAB výkonem taktéž 1,65 m a třetí místo dobyl Jakub Hrdina z 3. ZAC výkonem 1,60m. Celkově se nejlépe umístili zástupci ze třídy 3. ZAB. Soutěž probíhala za hojné účasti fandících diváků. Všem zúčastněným závodnicím a závodníkům děkujeme za hodnotné sportovní výkony a těšíme se za rok na shledanou!!!


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice