Ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2009 se konal v tělocvičně SZŠ interaktivní program Hrou proti AIDS.

Akce vznikla ve spolupráci Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Program je určen pro 9. třídy ZŠ a 1. ročníky středních škol.Celkem se účastnilo 386 žáků.

Co je cílem Hry proti AIDS?

Zábavnou formou soutěže si můžete zopakovat, co již víte o pohlavě přenosných chorobách, a můžete se dozvědět třeba i něco víc. Připomněli jsme si Světový den boje proti AIDS, který je stanoven v kalendáři na 1. prosinec.

Na která témata se hovořilo?

Mezilidské vztahy, komunikace, věrnost, antikoncepce, kondom, cesta přenosu infekce HIV, HPV, možnost testování na HIV, promiskuita….. a další.

Děkujeme všem peer aktivistkám za jejich práci. J


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice