Vědecko-technický jarmark 2016

Dne 15.6. 2016 jsme se již pošesté vydali po stopách vědy a techniky – tentokrát na Perštýnské náměstí, kde se konal vědecko-technický jarmark organizovaný Univerzitou Pardubice. Také naše škola se připojila k vystavovatelům. Žákyně tříd 1.ZAA (Karolína Nováková), 2.ZAA (Tereza Novotná, Karolína Císařová, Eliška Juřičková, Veronika Sedláčková, Lucie Dočiarová, Iveta Vančurová a Ivana Rašková) a 3.ZAB (Vendula Chramostová) demonstrovaly kardiopulmonální resuscitaci a výkony spojené s první pomocí, prezentovaly projekt Zdravý úsměv a edukovaly zájemce o možnostech pomoci lidem se zrakovými vadami.
I přes značně uplakané počasí navštívilo náš stánek zejména v dopoledních hodinách poměrně velké množství dětí se svými učitelkami. Děti se s chutí účastnily aktivit, které pro ně byly připravené.
Všem žákyním patří velký dík za spolupráci při realizaci akce.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice