Vědeckotechnický jarmark

20.6.2024 se Střední zdravotnická škola v Pardubicích  účastnila interaktivního programu Vědeckotechnický jarmark, který se konal v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Zájem o akci byl velký ze strany škol, rodin i jednotlivců. V našem stánku jste si mohli vyzkoušet resuscitaci dospělého, novorozence, simulační brýle různých zrakových vad, chůzi s bílou holí, sílu stisku ruky měřenou vigorimetrem, podavač předmětů pro seniory a čichovou zkoušku. Nabízeli jsme také měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi.

 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice