Veletrh vědy

Dne 30.5. 1 ZL vyrazila do Prahy a naším cílem byl VELETRH VĚDY. Vyrazili jsme hned po 8 hodině a po úžasné cestě vlakem jsme se nahrnuli do metra a jeli do Letňan, tam nás čekala cesta do haly, kde se veletrh konal.

Překvapila nás velikost a obsáhlost. K vidění a vyzkoušení bylo nepřeberné množství vysokých škol, Akademie věd ČR. Školy zde prezentovaly své studijní programy a ostatní svou práci a přínos. U některých stánků byla možnost zúčastnit se různých soutěží, aktivit a podobně. Spoustu jsme si i vyzkoušeli. Domů jsme si odvezli množství informačních a propagačních materiálů. A někde i ceny, a to balonky, bylinky a dokonce části oblečení. Pro příklad tam byla UK, UJEP, ČVUT, apod.

Po ukončení akce, jsme se zahlceni informacemi, přesunuli do metra a na Václavské náměstí. Následoval rozchod, kde se většina vrhla do víru velkoměsta. Potom už byl čas na návrat do Pardubic.

Výlet super a doufáme, že se zase příští rok na veletrh vědy podíváme. Už budeme vědět, co a jak. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice