Vítání občánků

Naše žákyně se pravidelně účastní vítání do života našich malých spoluobčanů.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice