Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Jana Tupcová       výchovná poradkyně
466 050 262                  
 

Mgr. Irma Mlynářová           metodik prevence

466 050 256                  

 

Mgr. Renata Kubelková       kariérová poradkyně
466 050 251                   

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice