Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Jana Tupcová       výchovná poradkyně
466 050 262                  

Mgr. Irma Mlynářová           metodik prevence

466 050 256                 

 

Mgr. Renata Kubelková       kariérová poradkyně
466 050 251                   

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice