Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže ZDRAVOhrátek

Ve středu 1. 3. proběhlo v budově Krajského úřadu v sále Jana Kašpara slavnostní vyhlášení 5. ročníku projektu ZDRAVOhrátky a TECHNOhrátky. Projekt ZDRAVOhrátky podporuje odborné vzdělávání a kromě akce, která proběhla na naší škole už před Vánoci, zahrnuje také dlouhodobé doprovodné soutěže pro žáky zapojených středních škol. Téma grafické soutěže letošních ZDRAVOhrátek bylo „Nebezpečí kolem nás.“ Úkolem bylo připravit návrh v podobě letáku či plakátu, který upozorní na aktuální problémy, s nimiž se lidstvo v současné době potýká – péče o zdraví, zdravý životní styl, užívání drog a další. Jsme pyšní na to, že mezi oceněnými jsou i „naše“ Daniela Milichovská (2. místo), Adéla Celundová a Kateřina Kubíková (3. místo) z 3. ZL.  Holky gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice