Výměnný pobyt

V měsíci dubnu a květnu se uskutečnila vzájemná výměna studentů SZŠ Pardubice a SZŠ Michalovce. Cílem této výměny 8 studentů a 1 odborné učitelky bylo navázat spolupráci s partnerskou školou, porovnat výuku teoretických, ale hlavně praktických předmětů. V rámci připraveného programu jsme kromě odborné praxe absolvovali také zážitkový seminář a navštívili jediné ošetřovatelské centrum na Slovensku – Slnečný dom v Humenném.  


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice