„Vymodeluj si lebku“ v domě dětí a mládeže Alfa

Dne 25.10.2018 se děvčata z DM zúčastnila v domě dětí a mládeže Alfa akce „Vymodeluj si lebku“. Po tříhodinovém modelování se výrobky velmi zdařily a výsledek si můžete sami prohlédnout……


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice