Výstava „Největší skvosty českých a moravských zbrojnic“

V průběhu ledna a února 2018 chodí v rámci výuky dějepisu či zsv některé třídy naší školy na výstavu „Největší skvosty českých a moravských zbrojnic“ ,které jsou shromážděny pod jednou střechou Zámku Pardubice. Je zde k vidění např. rytířská zbroj, palné i chladné zbraně, místní i exotické kousky vzácných šlechtických sbírek.

Žáci se tak seznamují poutavou a zábavnou formou pod vedením Mgr. F.Kašpárka, jak se válčilo, co je zbroj, co patří mezi zbraně chladné či jak se dělí palné, co je křesadlový nebo doutnákový zámek. Na vlastní „kůži“ si také mohou vyzkoušet, co pociťoval voják v tzv. formaci či jak se puška nabíjela… A protože jsme škola zdravotní, dozvídáme se i o prvních „polních sanitkách“ či amputacích, spojených se jménem franc. lékaře Dominique Jean Larrey.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice