Vyučující

  

Příjmení , jméno, titul

Číslo kabinetu

E-mailová adresa

Tel. linka

 466 050 + klapka

Beránková Pavla, Mgr. 1 261

Budinová Eva, Mgr.

8

219

Černá Martina, Mgr. 1 261
Červená Iva, Mgr et Mgr. 3 258

Drozenová Ilona, Mgr.

4

256

Dušková Petra, Bc. 3 258

Dvořáčková Alena, Mgr. Bc.

3

258

Forejtková Eva, Mgr. 9

251

Forgáčová Radka, Mgr. 9 251

Frišmanová Darina, Mgr.

10

257

Hanousková Veronika, Mgr. 5 254

Hartlová Martina, Mgr. Bc.

ředitelství

214

Hlavničková Blanka, Mgr.

6

218

Horníková  Ivana, Mgr.

10

257

Hromádková Renata, Mgr. 7 247
Husníková Kamila, Mgr. 2 262
Jelínková Monika, Mgr. 8 219

Jenčková Renata, Mgr.

11

266

Jeřábková Šárka, Mgr.

5

254

Karbulková Jitka, Mgr. 5 254
Klumparová Radka, Mgr. 5 254

Kraťochová Monika, Mgr.

ředitelství

212

Kubelková Renata, Mgr.

9

251

Machek Luboš, Mgr. 2 262, 252

Máslová Monika, Mgr.

ředitelství

215

Menšlová Zdeňka, Mgr.

4

256

Mlynářová Irma, Mgr.

4

256

Moudrý Silvestr, Mgr.

2 262
Pešková Iva, Bc. 3 258

Půlpán Josef, Mgr.

učebna IKT

240

Stehnová Petra, Mgr. 3 258
Stodolová Petra, Mgr. 4 256

Svítil Radek, Mgr.

2

262

Šotolová Kateřina, Mgr.

1 261
Štorková Lenka, Mgr. 12 205
Šťastný Stanislav, Ing. ekonom   216
Švandová Denisa, Mgr. 10 257
Trávníčková Miroslava, Mgr., Mgr. 11 266

Tupcová Jana, Mgr.

6

218

Ťupová Veronika, Bc. 12 205
Velehradská Tereza, Mgr. 7 247
Vondroušová Jana, Mgr. 12 205
Žaloudková Soňa, Mgr. 6 218

 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice