Vyučující

  

Příjmení , jméno, titul

Číslo kabinetu

E-mailová adresa

Tel. linka

 466 050 + klapka

Beránková Pavla, Mgr. 1 261

Budinová Eva, Mgr.

3

258

Cihlářová Romana, Mgr. 11 266

Drozenová Ilona, Mgr.

4

256

Dvořáčková Alena, Mgr. Bc.

3

258

Forejtková Eva, Mgr. 9

251

Frišmanová Darina, Mgr.

10

257

Hartlová Martina, Mgr. Bc.

ředitelství

214

Hlavničková Blanka, Mgr.

6

218

Horník Tomáš, Ing. 2 262

Horníková  Ivana, Mgr.

10

257

Husníková Kamila, Mgr. 2 262
Jakoubková Pavlína, Bc. 5 258

Jarolímová Renáta, PhDr.

ředitelství

212

Jelínková Monika, Mgr. 8 219

Jenčková Renata, Mgr.

11

266

Jeřábková Šárka, Mgr.

5

254

Kalhousová Milena, Bc.

3

258

Karbulková Jitka, Mgr. 5 254
Klumparová Radka, Mgr. 5 254

Kraťochová Monika, Mgr.

8

219

Kubelková Renata, Mgr.

9

251

Machek Luboš, Bc. 2 262, 252

Máslová Monika, Mgr.

ředitelství

215

Menšlová Zdeňka, Mgr.

4

256

Mlynářová Irma, Mgr.

4

256

Mrázková Hana, Mgr.

9

251

Pejzlová Michaela, Bc., DiS.

4

256

Ptáčková Renata, Mgr.

7

247

Půlpán Josef, Mgr.

učebna IKT

240

Řezáčová Zuzana, Mgr.

5

254

Svítil Radek, Mgr.

2

262

Šotolová Kateřina, Mgr.

1 261
Švandová Denisa, Mgr. 10 257
Trávníčková Miroslava, Mgr., Mgr. 11 266

Tupcová Jana, Mgr.

6

218

Velehradská Tereza, Mgr. 7 247
Vojkovská Radka, Mgr. 1 261
Žaloudková Soňa, Mgr. 6 218

 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice