Výuka práva v soudní síni

Žáci třídy 3. OŠ a 4. ZL již absolvovali výuku práva ve škole. Do budovy Okresního soudu v Pardubicích se tedy vypravili v úterý 16. 10. seznámeni se základy práva hmotného i procesního a mohli tak své teoretické poznatky ověřovat během dvou soudních jednání. Žáci měli možnost zhlédnout líčení ve věci krádeží a drog, viděli doprovod obžalovaného s eskortou a také předsednictví samosoudce a 3členného senátu. Po ukončení jednání soudu proběhla téměř hodinová diskuze soudce Mgr. Gobernace s našimi žáky. 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice