Výuka první pomoci na Základní škole Polabiny – Prodloužená ul.

Dne 8. října 2009 vyučovali naši žáci z 4. ZAA kurz výuky první pomoci na základní škole Polabiny II., Prodloužená ulice. Jsme rádi, že jsme mohli tento kurz zrealizovat a také že kurz naplnil očekávání jak mezi „lektory“ (našimi žáky Střední zdravotnické školy z třídy 4.ZAA), tak mezi školáky základní školy a jejich pedagogy o čemž svědčí také následující řádky…

Napsali o nás…..

Mnoho lidí zbytečně umírá, protože jim není správně poskytnuta první pomoc. Žáci osmých tříd proto absolvovali ve čtvrtek 8. října ve škole čtyřhodinový praktický kurz první pomoci, kde se pod vedením studentek a studenta Střední zdravotnické školy v Pardubicích učili obvazovat rány, ošetřovat zranění, dávat umělé dýchání a i jinak poskytovat první pomoc. Děti se vystřídaly na 4 praktických stanovištích, aby si všechny mohly první pomoc v praxi vyzkoušet. Projekt připravila zdravotnická škola a pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy Ročkové. Studenti naučili naše žáky, jak se zachovat při úraze či nehodě a jak první pomoc poskytnout. Akce byla pro žáky nejen zajímavá, ale především velice užitečná. Střední zdravotnické škole proto mnohokrát děkuji.

Mgr. Bc. Jana Smetanová

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice