Výuka první pomoci na ZŠ Svítkov 28. a 31. 3. 2011

Ve dnech 28. a 31. března 2011 proběhly na Základní škole Pardubice-Svítkov kurzy první pomoci pro žáky základních škol, které byly realizovány ve spolupráci se žáky ze třídy 2. ZAB. Zúčastněné děti se nenásilně seznámily se základy poskytování první pomoci – na modelu si vyzkoušely zastavení tepenného krvácení i resuscitaci dospělého, obvazovaly rány a zopakovaly si i zásady pro prevenci úrazů v dětském věku. Celá akce proběhla více než uspokojivě – děti ohromně bavilo, že se mohly formou hry naučit a vyzkoušet nové dovednosti, které by se jim mohly v praktickém životě hodit. Jejich spontánní spolupráci chválili i zúčastnění žáci SZŠ, kterým bylo jejich zaujetí nejlepší odměnou.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice