Výuka první pomoci na ZŠ v Moravanech, 5.12. 2011

Žáci z 2. ZAB a 3. ZAB zorganizovali další projektový den na téma Člověk a zdraví, ochrana zdraví. Na ZŠ v Moravanech předvedli žákům správné postupy pro resuscitaci dospělého, ukázali ošetření ran a krvácení, poučili žáky o poskytnutí první pomoci při zlomeninách a drobných úrazech, atd.. Žáky přitom seznámili s obsahem a využitím materiálu příruční lékarničky, která je všem nejčastěji dostupná. Veškeré předváděné dovednosti si žáci ZŠ následně prakticky vyzkoušeli a zakončili den s nadšením z nově nabytých zkušeností. Spolupráce se znamenitě vydařila a připravila žákům den plný bohatých zážitků.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice