Výuky první pomoci na základních školách

Vzdělávací projekt: Kurz první pomoci - Výuka první pomoci dětí a mládeže pro žáky základní školy na Masarykově základní škole v Dolní Rovni a na ZŠ Dašice.

Motto vzdělávací akce: „Vím, umím, mohu, chci ..“

Kurz první předlékařské pomoci pro žáky základní školy poskytuje znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení života u dětí a dospělých.

Kurz je zaměřený na prožitek dětí, žáci základní školy aktivně zasahují u simulované události. Studenti SZŠ předávají své znalosti v první pomoci žákům základní školy. Studenti SZŠ se snaží aktivně zapojit žáky při poskytnutí první pomoci, snaží se vysvětlit klíčové pojmy týkající se této problematiky, pomáhají aktivně řešit simulované úrazové stavy s využitím improvizace v terénu. Snímky z kurzu první pomoci na Základní škole v Dolní Rovni.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice