Workshop první pomoci

Dne 4. 3. 2015 se konala 8. akce v rámci projektu BRAVO II Workshop první předlékařské pomoci pro základní školy. Tentokrát jsme se studentkami 2. ZAA zavítaly s první pomocí do Dětského domova se školou, střediskem výchovné péče se základní školou v Chrudimi. Děti si mohly vyzkoušet přivolání první předlékařské pomoci a seznámily se s prevencí nejčastějších úrazů v dětském věku. Na nových modelech (resuscitační souprava MiniAnne – školní edice) si mohly vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci. Nácvik KPR probíhal v souladu s postupy dle Guidelines 2010. Kromě základů KPR se děti seznámily s obvazovou technikou, zástavou krvácení a přikládáním končetinových dlah. Dětem se aktivity líbily.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice