XV. OM regionu Pardubice - 4.kolo: plavání

Stěžejním úkolem pro tento závod je účast šikovného motýlkáře, neb s ním stojí i padá celá soutěž. Alenka Bečková ze 4.ZAA na sebe opakovaně vzala tento nelehký úkol a splnila ho s bravurou sobě vlastní. Dále se tohoto nelehkého klání zúčastnily šikulky ze 4.ZAA Katka Drahotská a Betka Smolová, 2.OŠ Eva Kubantová a Petra Vojtíšková, 3.ZAA Terka Trkanová a z 1.OŠ Katka Faltejsková a Denisa Nejezchlebová. Poprvé jsme jako družstvo neskončily v poli poražených, za což všem patří vřelý dík :o))

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice